Antal samtidiga webbanslutningar mot en PCD3.M5xx

SAIA rekommenderar att man inte har mer än maximalt åtta stycken anslutna användare mot webbservern samtidigt.
Ju fler anslutna, desto längre svarstider.