Vilken information ska jag ge supporten för att snabba på deras svar till mig?

För att snabba på sina frågor hos supporten är det bra att lämna följande information redan i första kontakten med dem:

Generell information:

Din kontaktinformation

En detaljerad beskrivning av problemen

Om ni redan varit i kontakt med supporten – vem pratade ni med? Ärendenummer?
 

Mjukvarufrågor:

Vilken programversion används? (Se Help – About, skicka gärna en bild på informationen
Har programmet fungerat tidigare?
Fungerar det på annan dator/i annan PLC?
Vad var det senaste som ändrades innan programmet slutade fungera?
Går det att återskapa felet?
Bild på eventuellt felmeddelande.
Backup på projektet.

 

Hårdvarufrågor:

Vad är det för produkt?
Har produkten fungerat tidigare?
När producerades den och vad är det för hårdvaruversion?
Eventuell FW-version?


Kommunikationsfrågor:

Bild på eventuellt felmeddelande?
Har det fungerat tidigare? När slutade det fungera?
Är allt terminerat?
Bild på FBoxarna som styr kommunikationen.
Vad för kablar används?