Att tänka på med Windowsbrandväggen.

När PG5 eller webbeditorn skall kommunicera med en PLC går kommunikationen via SCOMM-drivern. Denna kommunikation sker via TCP/IP och på port 7000. Detta är normalt inga problem men när man ansluter till ett nätverk får man frågan om detta är ett hemmanätverk, arbetsplatsnätverk eller publikt nätverk. Väljer man i det läget ett publikt nätverk så täpper Windowsbrandväggen till bland annat port 7000 som krävs för att PG5 och webbeditorn skall kunna kommunicera med PLC:n. Detta gäller även om man försöker ansluta sig via USB eller PGU, se bilden.
 

För att kommunikationen ska funka måste man alltså tillåta port 7000 och 5050 i brandväggen.