Varför kan jag inte installera PG5 1.4?

När man ska ladda ned PG5 1.4 till sin dator kan man råka ut för att installationen kraschar med ett kryptiskt felmeddelande. Detta beror oftast på ett fel i default-sökvägen som PG5 vill installeras till. Sökvägen innehåller ett mellanslag mellan PG5 och 1_4. Tar man bort detta mellanslag går installationen sedan igenom.