Hur laddar jag upp programmet ur en PLC?

För att ladda upp programmet går man i PG5 in i Online Configuratorn via knappen med en röd skiftnyckel och en gul blixt.

Välj Upload program under fliken Online.

Du får nu upp en dialogruta där du kan välja var programmet ska läggas och vad det ska heta. Klicka sedan Upload.

För att ladda upp värden från PLCn går du till Project manager och väljer Data transfer under fliken Tools. 

Nu startar det ett nytt program där du kan välja Quick data upload. 

I dialogrutan som kommer upp väljer du de värden du vill ladda upp och bekräftar sedan med OK.