FBoxbibliotek från Malthe Winje

Här finns de FBoxbibliotek som Malthe Winje har gjort.

 

MWSE - Aktuellt bibliotek från MWA.
MWAAB - Tillfälligt bibliotek som nu ersatts av MWSE. Underhålls ej.
MWA - Äldre bibliotek med en del gamla FBoxar. Underhålls ej.

 

Det senaste bibliteket är MWSE och innehåller en del FBoxar från tidigare bibliotek men även helt nya. Alla FBoxar har en hjälpfil som nås från fuplan. Makron till FBoxarna finns att ladda ned separat här på MWA supports hemsida. All återkoppling angående MWSE-biblioteket mottages tacksamt på support@mwa.se.

 

 

Observera att MWSE inte bör användas tillsammans med FBoxar från MWAAB-biblioteket. Om man vill göra det ska man använda PID-regulatorn från MWSE, inte från MWAAB, och installera det senaste MWAAB-bilioteket.

 

 

För att installera biblioteket MWA i PG5 2.0 eller senare används Library Convert, se supporttipset Installera äldre FBoxar i PG5 2.x.

 

Beroende på vilken browser som används för att ladda hem biblioteken kan de få fel filändelse. Se till att byta den om den inte stämmer med hemsidan.