Modbuskommunikation (PG5 2.2)

Hur man sätter upp Modbuskommunikation med hjälp av Engibys eller Saias Modbus-bibliotek.