Jag kan inte ändra några värden från webben!

I Device Configuratorn i de nyare PG5 2.1-versionerna finns det möjlighet att sätta olika lösenord för CGI-anrop. Dessa finns för fyra nivåer.
 

Nivå 1. 'Files Access Password'. Blockerar att man kan surfa in på
             webbapplikationen om man inte anger rätt lösenord.


 

Nivå 2. 'Read CGI Access Password'. Blockerar inte att man kan
             surfa in på webbapplikationen men inga värden läses om
             inte rätt lösenord har angivits.

 

Nivå 3. 'Read/Write CGI Access Password'. Blockerar inte att man
             kan surfa in eller läsning av värden men blockerar
             skrivning av värden om inte rätt lösenord angivits.

 

Nivå 4 .'Global Access'. Används inte.


Det man ska tänka på är att antingen inte sätta några lösenord alls eller att sätta lösenordet för den första nivån. Sätter man det får man möjlighet att logga in innan man kommer till själva webbsidorna. Om man skulle sätta ett lösenord på en högre nivå får man aldrig frågan om att logga in innan man kommer till webben. Det gör att man får problem med att man inte kan ändra några värden från sin webb. Så om du vill sätta lösenord för CGI-anrop, se till att skriva på den översta raden.