Varför kan jag inte installera PG5 1.4?

Senast ändrad 2017-11-15
Rösta här
  -  

När man ska ladda ned PG5 1.4 till sin dator kan man råka ut för att installationen kraschar med ett kryptiskt felmeddelande. Detta beror oftast på ett fel i default-sökvägen som PG5 vill installeras till. Sökvägen innehåller ett mellanslag mellan PG5 och 1_4. Tar man bort detta mellanslag går installationen sedan igenom.

 

Tel: 08-594 118 40

(vardagar kl. 8–16)


e-post
support@mwa.se


Bergkällavägen 34

192 79  SOLLENTUNA